Showing the single result

Yamaha FX370C Electric Acoustic Guitar ยามาฮ่า กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

10,900.00 ฿11,500.00 ฿
Yamaha FX370C Electric Acoustic Guitar ยามาฮ่า กีตาร์โปร่งไฟฟ้า ไม้นาโต้ด้านหลังและข้าง พื้นผิวพอลิยูรีเทนแบบบางเฉียบ และฮาร์แวร์สเปคสูง เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ เสียง และความสามารถในการเล่นกีตาร์ตัวนี้ ให้เหนือกว่าใคร
  • Traditional Western Body Cutaway
  • Spruce Top
  • สินค้าได้มาตรฐานยามาฮ่าในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้
  • Pickup Sound ใช้งานง่าย