ประวัติ มาร์คาโต้ มิวสิค
About us

บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พศ. 2547 โดยชนากร แป้นเหมือน (อตีตนักเล่นฮอร์นวง Bangkok Symphony Orchestra และวง Siam Philharmonic) , ปริญญาตรีสาขาดนตรีสากลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง , ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Orchestral Experience (as Horn Player)
1988 – 2004  Bangkok Symphony Orchestra
2002 – 2007  Siam Philharmonic Orchestra
2000  Joined with Vietnam National Symphony Orchestra, performed during Tour Concert in China (Beijing, Shanghai, Gouzho) Under baton of Yoshikzu Fukumura
1996 – 1998  National Symphony Orchestra & Kualar Lumper Symphony Orchestra
1995  Horn Festival in Yamakata Japan.
1994  ASIAN Symphonic Band in Singapore.
1992  ASIAN Youth Orchestra Workshop in Singapore, and Concert Tour in Malaysia, Korea, Hong Kong and Japan, Under Baton of Lukas Foss and David Alan Miller.
1991  ASEAN Youth Orchestra in Indonesia
1991  ASIAN Youth Orchestra Workshop in Japan and Concert Tour in China, Hong Kong and Singapore, Under Baton of Alexander Schneider and Samuel Wong
1984-1990  Thai Youth Orchestra

Teaching Experience
2008  Bangkok University, Faculty of Mass Communications
2001-2002  Rangsit University, Faculty of Fine Art
2000-2003  Mahidol College of Music
1996-1998  Kasetsart University, Faculty of Humanity
1997-1998  Srinakarinwirot University (Prasanmitr Campus)
1991-1998  Thai Youth Orchestra
1990  Chulalongkorn University Demonstration Secondary School

ประเภทธุรกิจ
– เครื่องดนตรี – รับสั่งโน้ตเพลงทุกประเภท – โปรแกรมซีเบเลียส – ตัดชุดวงดุริยางค์ – ซ่อมเครื่อง – อุปกรณ์ดนตรี
เราผลิตและคัดเลือกสินค้าดนตรีที่มีคุณภาพ เพื่อนักดนตรีและผู้รักดนตรี หัวใจของเราคือเน้นที่คุณภาพและบริการ

“Marcato Music – Accent on Quality and Services”
Marcato Music was founded by Chanakorn Panmuan (Horn player, former member of Bangkok Symphony Orchestra and Siam Philharmonic Orchestra) in 2004. Chanakorn graduated from Chulalongkorn University, majored in music education with 2nd honor, and Master degree from NIDA, majored in Public and Private Management. A friendly music shop, run by an attentive musician. We supply Musical Instrument, Printed Music, Sibelius software, Band Uniform, Accessories and also Repair Shop. We provide and carefully selected only good quality products for musician and music lover.  As said
“Marcato Music – Accent on Quality and Services”